Rüya Tabirleri | Haberler | Güzel Sözler | Aşk Sözleri |

Eski > Muhasebe > 2013 yılı inşaat maliyetleri, inşaat maliyeti nasıl hesaplanır

2013 yılı inşaat maliyetleri, inşaat maliyeti nasıl hesaplanır

2013 yılı m2 İnşaat Maliyet Bedelleri

28 Ağustos 2012 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28395

 

Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

 (SERİ NO: 60)

 

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun (1) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük (2)hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır. 

 

Öte yandan, 4/7/2011 tarihli ve 27984 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına yapılan atıfların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2013 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

 

Tebliğ olunur.

 

——————————

 

(1) 11/8/1970 gün ve 13576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) 15/3/1972 gün ve 14129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

2013 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL

Alıntıdır.

Muhasebe : 2013 yılı inşaat maliyetleri, inşaat maliyeti nasıl hesaplanır 22.01.2013 tarihinde eklendi
Tag: Yeni inşaat maliyeti nasıl hesaplanır Muhasebe
Anasayfa Muhasebe 2013 yılı inşaat maliyetleri, inşaat maliyeti nasıl hesaplanır
yorum sayısı 0
Yorumlarınız onaylandıkdan sonra yayınlanır...
Adın :
Yorumun :
Copyright © 2013 Eski Tüm hakları saklıdır. En Eski Sözler Google Sitemap Facebook Sözleri Eski Valid CSS!
dinle indir izle eski yeni nedir